Chức năng:

Làm nối mạch điện khi bị đứt, chỉ cần lấy cọ mini kẻ 1 đường theo đoạn nối, sau đó dùng máy sấy, sấy khô.

Để nguội 5 phút. Mạch điện của bạn sẽ được nối tốt, mà không cần hàng.

Một số hình ảnh thực tế.