Cáp ngựa vầng – phụ kiện điện tử dùng cho quá trình tạo sơn điện phát sáng