Mua “Bộ khởi động Lightpaintech” là cách dễ nhất và tốt nhất để bạn trở thành người áp dụng Lightpaintech

– Gói Lightpaintech LPT-ta13 bao gồm cả bốn thành phần Lightpaintech.

– Thành phần chính: Sơn dẫn điện, điện môi, màu LPT và lớp áo dẫn diện để khởi động dự án Lightpaintech của bạn.

– Chi phí bảo trì sơn thấp lại hiệu quả.